aktuality

Dovoľujeme si Vás informovať, že e-kniha čoby jeden z výstupov projektu "Transfer Pricing in V4 Countries" je teraz dostupná na webových stránkach projektu, viac nájdete tu.

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa v dôsledku ohrozenia COVID -19 na území Slovenskej republiky sme na všetkých našich pobočkách prijali opatrenia, ktoré smerujú na zníženie rizika rozšírenia COVID-19. Zdravie našich zamestnancov je pre nás prioritou, preto prosíme našich ctených klientov, aby komunikáciu s našimi kolegami presunuli do elektronickej podoby a pokiaľ to nie je nevyhnutné, vylúčili osobné stretnutia. Naďalej sme Vám však plne k dispozícií najmä formou elektronickej a e-mailovej komunikácie. Veríme, že zavedením týchto preventívnych opatrení prispejeme k ochrane zdravia a zastaveniu šírenia nákazy.

V roku 2018 došlo k zmenám v spôsobe predkladania účtovných závierok spoločnosťami. Od 15. marca 2018 sa účtovné závierky môžu predkladať výlučne elektronicky a to prostredníctvom systému eKRS. Nie je už možné predkladať účtovné závierky v klasickej papierovej forme.

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením z 28. októbra 2019, vydalo nový vzor daňového priznania k DPH, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2020. Zároveň sa od tohto dátumu upravuje aj súhrnný výkaz k DPH a to predovšetkým v súvislosti s úpravou režimu call-off stock.“

 

Finančná správa koncom roka rozposielala oznámenia o osobitných daňových režimoch – benefitoch, v rámci projektu indexu daňovej spoľahlivosti. Projekt zameraný na hodnotenie a rozdelenie firiem na spoľahlivé a menej spoľahlivé bol spustený minulý rok.

Európsky parlament po vyše dvojročnom procese schválil reformu autorských práv, týkajúcu sa vnútorného digitálneho trhu.

Nové pravidlá ovplyvnia služby poskytované platformami ako Youtube, Facebook či Google.

Detský život je plný citlivých tém, v dôsledku čoho je často nevyhnutné, aby ich chránili rodičia, iní zákonní zástupcovia, ale aj právne normy.

Transferové oceňovanie je oblasť medzinárodného zdaňovania, ktorá v uplynulých rokoch nadobúda stále viac na význame.

V nedávném vydání měsíčníku Komora vyšel text Michala Jelínka k transferovým cenám.