V4 Audit poskytuje služby v oblasti auditu a odborné poradenstvo týkajúce sa interného kontrolingu.

Vykonávanie audítorských služieb sa v každej krajine spravuje osobitnými pravidlami. Náš team certifikovaných audítorov je schopný poskytnúť svoje odborné skúsenosti v zmysle národných pravidiel a vykonať audit pri zachovaní požiadaviek na etické štandardy a nezávislosť.

Okrem priebežných poradenských služieb poskytujeme v spolupráci s našimi daňovými a právnymi poradcami aj analytické služby a konzultácie pri zmenách právnej formy, fúziách či akvizíciách.

Viac podrobností o našich audítorských službách nájdete na www.v4audit.sk

v4audit logo