Je pre nás dôležité, aby ste sa pri používaní našich služieb cítili bezpečne a aj preto je ochrana Vašich osobných údajov významným prvkom budovania systémov a postupov využívaných v našej spoločnosti. Tieto pravidlá vysvetľujú, akým spôsobom v spoločnosti V4 Holding, a.s. spracúvame Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb.

Naša spoločnosť sa zaväzuje neustále zlepšovať politiku, postupy a systém bezpečnosti ochrany osobných údajov a za týmto účelom ich primerane inovovať a zdokonaľovať. V snahe zabezpečiť efektívnu ochranu osobných údajov získavame a uplatňujeme v praxi najnovšie poznatky.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako “GDPR”) a ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov a ďalších predpisov.

Vaše osobné údaje nepredávame ani ich nevyužívame na iné účely ako sú tie, na ktoré ste nám ich vedome poskytli, a ktoré sú v súlade s týmito pravidlami. Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie osoby podieľajúce sa na našej činnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich sa našich klientov, ktoré sme získali pri výkone svojej činnosti, a ktoré nie sú verejne prístupné.

Ak máte akékoľvek otázky vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov v našej spoločnosti, môžete ich kedykoľvek zaslať na adresu nášho sídla na ulici Palárikova 76, 022 01 Čadca alebo nás kontaktovať e-mailom prostredníctvom adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Všetky informácie nájdete v pdfPravidlá ochrany osobných údajov