Daňové služby zastrešujeme pod značkou V4 Tax. Naše poradenstvo zahŕňa problematiku vnútroštátnych daní ako aj oblasť medzinárodného zdaňovania.

Našou doménou je cezhraničné poradenstvo v projektoch lokalizovaných na územie Vyšehradskej štvorky. Náš team daňových konzultantov je schopný klientom odporučiť aj efektívnejšie spôsoby zdanenia v zahraničí a zabezpečiť správu zahraničných spoločností.

Okrem kompletného daňového servisu je našou špecializáciou vypracovanie dokumentácií o transferovom oceňovaní (tzv. transferpricing). Vďaka osobitnému odbornému zameraniu našich teamov v tejto oblasti patríme k lídrom na českom a slovenskom trhu.

Viac informácií o našich daňových službách nájdete na www.v4tax.sk

v4tax logo