V4 Account poskytuje všetky druhy účtovných služieb v oblasti spracovania účtovnej agendy, mzdového účtovníctva a manažérskeho reportingu.

Vďaka spolupráci s našimi daňovými poradcami spracovávame účtovné podklady v zmysle najnovších daňových a účtovných postupov. Naši účtovníci sú tiež schopní vypracovať osobitné reporty v zmysle požiadaviek jednotlivých klientov, viesť analytické účtovníctvo a manažérske vykazovanie. Zároveň zabezpečujeme aj plnenie úloh v oblasti personalistiky a rôzne typy administratívnych činností.

V4 Account poskytuje aj špecializované účtovné služby v akvizičnom procese, pri premenách spoločností a cezhraničných zlúčeniach.

Viac detailov o našich účtovných službách sa dozviete na www.v4account.sk

logo account