V4 Group je poradenská skupina združujúca právnych poradcov, daňových konzultantov, audítorov a účtovníkov. Našim klientom ponúkame komplexné poradenské služby pri vykonávaní ich každodenných činností ako aj riešenia náročných obchodných transakcií.

Vo V4 Group nájdu naši klienti všetky poradenské služby na jednom mieste. Či sú to špecializované právne otázky, problematika daní, vyhotovenie auditu alebo spracovanie účtovných dokladov, vzájomná spolupráca našich kolegov prináša klientom komplexné riešenia na kľúč.

Okrem štandardných služieb lokálneho charakteru sme pripravení ponúknuť našim klientom riešenia ich špecifických požiadaviek v oblasti medzinárodného zdaňovania, transferového oceňovania a v cezhraničných akvizičných procesoch.

V4 Group pôsobí v Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku a Maďarsku.