V4 Account poskytuje všechny druhy účetních služeb v oblasti zpracování účetní agendy, mzdového účetnictví a manažérského reportingu.

Díky spolupráci s našimi daňovými poradci zpracováváme účetní podklady ve smyslu nejnovějších daňových a účetních postupů. Naši účetní jsou schopni vypracovat také speciální reporty ve smyslu požadavků jednotlivých klientů, vést analytické účetnictví a manažerské vykazování. Zabezpečujeme rovněž plnění úkolů v oblasti personalistiky a různé typy administrativních činností.

V4 Account poskytuje také specializované účetní služby v akvizičním procesu, při přeměnách společností a přeshraničních sloučeních.

Více detailů o našich účetních službách se dozvíte na www.v4account.cz

logo account