V4 Audit poskytuje služby v oblasti auditu a odborné poradenství týkající se interního kontrolingu.

Poskytování auditorských služeb se v každé krajině spravuje speciálními pravidly. Náš tým certifikovaných auditorů je schopen poskytnout svoje odborné zkušenosti ve smyslu národních pravidel a provést audit při zachování požadavků na etické standardy a nezávislost.

Kromě průběžných poradenských služeb poskytujeme v spolupráci s našimi daňovými a právními poradci také analytické služby a konzultace při změnách právní formy, fúzích nebo akvizicích.

Více podrobností o našich auditorských službách naleznete na www.v4audit.cz.

v4audit logo