Živnostníci, kteří již mají paušální daň a chtějí v tomto režimu setrvat, musí si změnit své trvalé příkazy. Nejpozději do 20. ledna musí poslat platbu za leden podle jednoho ze tří pásem. Tedy 6 208 Kč, 16 tisíc Kč nebo 26 tisíc Kč.

První pásmo je v sobě skýtá zdravotní pojištění ve výši 2 722 korun, sociální pojištění 3 386 korun a daň z příjmu zůstává stejná jako minulý rok, tedy 100 korun. Základní paušální daň pro první pásmo by tedy měla činit 6 208 korun.

Paušální daň mohou využívat živnostníci, mající příjem do dvou milionů korun, nemají kapitálový příjem, ostatní příjem či příjem z pronájmu vyšší než 50 tis. Kč a nejsou registrováni jako plátci DPH. Mohou však mít příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. K paušální dani je možné se přihlásit do 10. ledna 2023. Částka je pak splatná do 20. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí.

Pásma paušální daně

1. Pro první pásmo:
- do výše 1 000 000 Kč bez ohledu na to, z jakého činnosti plynou
- do výše 1 500 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů
- do výše 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů

2. Pro druhé pásmo:
- do výše 1 500 000 Kč bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou
- do výše 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů

3. Pro třetí pásmo:
- do výše 2 000 000 Kč bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou

 Pokud už paušální daň máte, musíte se do 10. ledna rozhodnout, do jakého pásma budete spadat. „V případě, že podnikatel během roku překročí svým příjmem pásmo, do kterého spadá, bude muset do 10. ledna následujícího roku oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu a daň doplatit. Pokud tedy bude dotyčný spadat do 1. pásma a jeho příjem za rok 2023 bude vyšší než jeden milion korun, bude muset na doplatit 117 504 korun. Jestliže bude platit částku 16 000 korun a jeho příjem za rok 2023 překročí částku 1,5 milionu korun, bude doplácet 120 tisíc korun,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group.


Dvě platby v jedné letos neprojdou
V minulých letech platilo, že platba za leden byla prodloužena do 21. února a bylo možné zaplatit paušální daně za leden i únor dohromady. Letos však tato úleva neplatí. Takže jak noví, tak stávající účastníci paušálního režimu musí novou platbu poslat do 20. ledna 2023,“ upozorňuje Michal Jelínek.