Datové schránky u nás fungují již 13 let. Prostřednictvím takzvaných datovek je možné například komunikovat se sociální správou, zdravotní pojišťovnou či finančním úřadem, posílají se přes ni daňová přiznání nebo žádosti o řidičský průkaz. Zatím byly datovky pro OSVČ jen dobrovolné, ale od nového roku je stát zřídí všem podnikatelům. Datové schránky nakonec nemusí mít nepodnikající fyzické osoby, jak bylo původně zamýšleno.
Momentálně má datovou schránku přes 1,7 milionu subjektů. Začátkem roku 2023 jich bude zhruba o 2,2 milionu více.


Nově si datovou schránku budou muset zřídit nepodnikající právnické osoby, tedy především spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, ale i společenství vlastníků jednotek. Jednoduše řečeno, datová schránka bude automaticky zřízena ze zákona všem, kdo mají IČO. Doposud byla povinná pro podnikající právnické osoby.


Datové schránky bude novým uživatelům zakládat stát sám, a to ve třech vlnách a nejpozději do 31. března 2023. Lidem pak přijdou přihlašovací údaje doporučeným dopisem nebo do jejich osobní datové schránky. Datové schránky budou zřízeny i pro osoby s přerušeným živnostenským oprávněním.
Datových schránek existují čtyři druhy: pro fyzickou osobu, pro podnikající fyzickou osobu, pro právnickou osobu a pro orgány veřejné moci. Ti, co datovou schránku už mají zřízenou, mohou očekávat, že jim do stávající datovky přijde informace o zřízení nové. Určitě se nevyplatí si datovou schránku nezprovoznit,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group.


V datových schránkách se doručená zpráva ukládá po dobu tří měsíců a pak se maže. Pokud chcete, aby datovka sloužila i jako archiv, můžete si připlatit za tzv. datový trezor.


Pozor si dejte také na fikci doručení. To znamená, že pokud vám přijde nějaké oznámení, je po uplynutí deseti dní považováno za doručené i přesto, že jste si ji nepřečetli. Pokud nechcete datovku stále kontrolovat, je možné si nastavit notifikace o doručení zprávy do emailu nebo sms,“ říká Michal Jelínek a dodává, že datová schránka funguje, i když si ji majitel neaktivuje.

Do datové schránky chodí i například pokuty za špatné parkování. V případě, že pokutu nezaplatíte, bude vám doručena informace o úroku z prodlení a pak i příkaz k exekuci.

„Kdo datovou schránku nechce používat a ze zákona má tuto povinnost, jedinou možností je, přestat vykonávat živnost,“ uzavírá Jelínek.