Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo výzvu s Programem podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. Jedná se o podporu pro velké podniky, které byly zasaženy prudkým nárůstem cen energií způsobeným agresí Ruska vůči Ukrajině.
V rámci výzvy lze žádat 30 % - 70 % způsobilých nákladů na elektřinu a plyn, a to na základě typu žadatele. Maximální výše podpory nesmí být vyšší než provozní ztráta, a zároveň nesmí být vyšší než 200 mil. Kč (u žadatelů, kteří nejsou energeticky náročným podnikem 45 mil. Kč).

Program má množství podmínek, které je třeba splnit pro přiznání nároku:

  • Činnost podnikání nesouvisí s výrobou, zpracováním, přepravou nebo distribucí plynu, ropy, uhlí nebo elektřiny, a dále s finančním zprostředkováním a činností heren, kasin a sázkových kanceláří.
  •  Žadatel nemá nárok na zastropování cen podle nařízení vlády č. 298 Sb.
  •  V případě, žadatele, který je energeticky náročným podnikem (náklady na spotřebu energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3,0 % Obratu) nebo podnikem ve vybraných odvětvích (Energeticky náročný podnik zvlášť zasažený zvýšením cen energií podle příslušné tabulky), musí být žadatel v provozní ztrátě a zvýšené náklady na elektřinu a plyn musí tvořit alespoň 50 % provozní ztráty.
  • Žadatel nesmí být v úpadku, likvidaci, nemá nařízenou exekuci, není ve střetu zájmů a nemá nedoplatky vůči státním orgánům (Finanční úřad, ČSSZ atd.).
  • A další podmínky obsažené ve výzvě.

Další omezení se týkají koncernů, kdy celý koncern může v rámci programů čerpat pouze omezené prostředky – 2 mil. EUR pro nenáročné energetické podniky, 25 mil. EUR pro energeticky náročné podniky, a 50 mil. EUR pro podniky ve vybraných odvětvích,“ upřesňuje Miroslav Šperka, partner V4 Group a dodává, že na podporu je alokováno 30 miliard korun a žádosti lze podávat až do 31.1.2023. „Podpora však může být ukončena dříve, například z důvodu vyčerpání alokované částky,“ dodává Šperka.