Hospodářská komora ČR se nechala slyšet, že má v plánu s novou Poslaneckou sněmovnou prodiskutovat zvýšení ročního limitu obratu, při kterém podnikatelům vzniká povinnost se registrovat k dani z přidané hodnoty (DPH). Hranice, kdy se musí firmy k platbě této daně přihlásit, je momentálně jeden milion korun. Hospodářská komora by ráda tento limit zvýšila na dva miliony korun. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie má více zemí tento limit nižší, než je v České republice.

Zatímco obrat, po jehož dosažení se musí podnikatelský subjekt v ČR zaregistrovat k DPH se již 17 let nezměnil, cenová hladina se dle indexu spotřebitelských cen zvýšila o necelých 50 %. Existuje tedy celá řada podnikatelů, kteří by ještě nedávno při stejném rozsahu ekonomické činnosti neměli povinnost se k DPH registrovat, ale kvůli zvýšení cenové hladiny tuto povinnost již mají,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group.

Jiný pohled ovšem nabízí porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. Například Německo má limit pro povinný odvod DPH jen 17 500 eur (444 500 korun), Řecko 10 000 eur (25 400 korun) a úplně nejnižší hranici z EU má Švédsko, kde se k platbě DPH musí přihlásit firmy nad 2 845 eur (69 703 korun).
Na druhou stranu jsou země, které mají limit DPH vyšší. Patří sem například Velká Británie, kde limit činí 94 741 eur (2 321 155 korun), Itálie, kde je hranice 65 000 eur (1 592 500 korun) a Slovensko s limitem 49 500 eur (1 212 750 korun),“ upřesňuje Michal Jelínek.