Kryptoměny mají své zastánce i odpůrce. Nakoupit kryptoměny je jedna věc, ale jak na jejich zdanění ví málo kdo. Jinak totiž na kryptoměny nahlíží Česká národní banka a jinak Finanční správa.

Česká daňová legislativa kryptoměny jako takové prakticky nezná. Navíc je potřeba rozlišit pohled zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. Pokud jde o první jmenovaný zákon, ten se na příjmy z kryptoměn dívá stejně jako na jakékoliv jiné příjmy. Například u směny kryptoměn za fiat jako jsou běžné peníze, se na příjem nahlíží jako na obyčejný nákup zboží, zatímco u směny jedné kryptoměny za jinou se na příjem dívá jako na barterový obchod. V obou případech ale daný obchod, pokud u něj vznikl zisk, podléhá zdanění. Co se týče daně z přidané hodnoty, tam jsou všechny směny kryptoměn za fiat nebo mezi sebou navzájem zcela osvobozeny od DPH,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group.


V České republice se základem pro výklad práva v oblasti kryptoměn stalo stanovisko České národní banky vydané v únoru 2014. Na něj pak navazuje Ministerstvo financí potažmo Finanční správa a další dotčené úřady. „Ministerstvo financí vydalo své sdělení v rámci, kterého určilo, že kryptoměny jsou brány jako zásoba, a tak k nim je potřeba přistupovat v rámci účetnictví a daňových zákonů. Je to například rozdíl oproti Slovensku, kde se tamější vláda přiklonila k názoru, že kryptoměny jsou krátkodobý finanční majetek,“ objasňuje Michal Jelínek.
Způsob danění kryptoměn v České republice není bohužel vůbec jednoduchý, ostatně stejně jako zdanění jakéhokoliv jiného příjmu v ČR.


Nejčastější chybou, se kterou se setkávám, je představa, že příjem z kryptoměn se daní až ve chvíli, kdy mi přijdou fiat peníze na bankovní účet. Situace není tak jednoduchá. Uvedu příklad. Pokud na začátku roku koupím například jeden Bitcoin za fiat, nevzniká mi žádný zdanitelný příjem. Pokud o pár měsíců později tento jeden Bitcoin prodám například za Litecoin, může nastat dvojí situace. Pokud v mezičase Bitcoin oproti koruně posílil, tak při jeho prodeji za Litecoin musím zisk z tohoto zhodnocení zdanit,“ uzavírá Jelínek.

Stanovisko ČNB se vyjadřuje k Bitcoinu, nikoliv ke kryptoměnám obecně, ale dnes ho už tak chápeme. Nákup a prodej Bitcoinu není platební službou dle zákona o platebním styku a Bitcoin není ani bezhotovostním peněžním prostředkem. Není dokonce ani investičním nástrojem, a proto pro jeho obchodování není potřeba žádná licence.

Licence je potřeba pouze tam, kde by docházelo ke shromažďování peněžních či jiných prostředků od široké veřejnosti za účelem jejich investování do kryptoměn,“ dodává Jelínek.