Stejně jako loni došlo k posunutí daňového přiznání. Do kdy je ale potřeba podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení? Listinná podoba daňového přiznání se musela podat do 3. května. Na elektronické podání však mají lidé ještě čas, a to do 1. června. Na přehledy se spěchat nemusí, ale určitě není dobré na ně úplně zapomenout.


O datu, do kdy je potřeba přehledy dodat, zdravotní pojišťovny informují na svých webových stránkách. Osoba samostatně výdělečně činná je povinna doložit přehledy o zaplacených zálohách na zdravotním pojištění všem pojišťovnám, u kterých byla loni pojištěna. Nejzazší datum je pro letošní rok 2. srpen 2021. Přitom nezáleží na formě ani datu podání daňového přiznání,“ upřesňuje Michal Jelínek, partner V4 Group.


Doplatek za pojistné by pak měla mít zdravotní pojišťovna na účtě do osmi dnů od podání přehledu, nebo případně od nejpozdějšího termínu, tedy do 11. srpna 2021.
Přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení je potřeba podat do 30. června 2021, a to bez ohledu na datum podání daňového přiznání. Do tohoto data také musí být uhrazen i případný doplatek. Platbu je dobré poslat s předstihem, protože za den úhrady příslušná OSSZ považuje den připsání na účet.

Stejně jako u odkladu daňového přiznání jde jen o prominutí sankcí spojených s pozdním podáním, takže ten, kdo uvedené termíny pro podání přehledů nestihne, bude platit sankce vztahující se k původnímu termínu. Původně platilo, že pokud poplatník podal daňové přiznání například v listinné podobě v termínu 1.4.2021, musí přehledy odevzdat do termínu 3.5.2021. V případě, že nestihnete podat přehledy v sankcí prostém termínu do 11. 8. 2021, resp. 30. 6. 2021, sankce poběží již od původního termínu pro přehledy, tedy od 3. 5. 2021. Stejný princip se uplatní i na poplatníky, kteří podávali daňové přiznání elektronicky. Ti měli termín na podání daňového přiznání původně stanovený na 3. 5. 2021 a s tím související termín na přehledy do 1. 6. 2021. V případě, že nestihnete podat přehledy v sankcí prostém termínu do 11. 8. 2021, resp. 30. 6. 2021, sankce poběží již od původního termínu pro přehledy, tedy od 1. 6. 2021,“ vysvětluje Markéta Szotkowská, daňová specialistka z V4 Group.

Daňové přiznání ne, přehled ano

Přehled musí odevzdat každý, kdo v roce 2020, byť jen několik měsíců, vykonával samostatnou výdělečnou činnost. Povinnost platí i pro ty, kteří měli příjmy do maximálně do 15 tisíc korun nebo žádné příjmy neměli. Tito poplatníci nemusejí podávat daňové přiznání, ale přehledy ano.

Běžně se musí podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení nejpozději měsíc po podání daňového přiznání. Jenže už druhý rok je všechno jinak. Loni stačilo přehled pro správu sociálního zabezpečení za rok 2019 podat nejpozději 18. září 2020. S lhůtou pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovny to bylo trochu složitější. Původně byl termín 3. srpna 2020, ale za 10 dnů ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že případné sankce za pozdní podání budou odpuštěny až do 18. září, takže do stejného data jako u přehledů pro ČSSZ.