K paušální dani se lidé museli přihlásit celkem rychle. Proto si mnozí ani neuvědomili, co všechno může tato daň zkomplikovat. Příští rok bude pro účastníky paušální daně těžší sjednat si hypoteční úvěr a těhotné ženy budou stát před otázkou, zda si paušální daň platit nadále, či z této instituce vystoupit.

V případě, že žena pobírá mateřskou dovolenou, nemůže podnikat jako OSVČ. Pokud nastoupí na mateřskou dovolenou má dvě základní možnosti, s nimiž souvisí i vliv na paušální daň:

1. Možnost: Živnost v období mateřské přeruší
Pokud je poplatník v paušálním režimu a přeruší samostatnou výdělečnou činnost, přestane být v paušálním režimu ke konci měsíce, ve kterém nebude již osobou samostatně výdělečně činnou. Od dalšího měsíce tedy nemusí paušální zálohy platit,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group a dodává, že po opětovném zahájení činnosti, a to i v témže roce, opět může do paušálního režimu vstoupit a paušální zálohy platit.

Poplatník, který vykonává samostatně výdělečnou činnost a má tedy aktivní živnost může vstoupit do paušálního režimu vždy na začátku kalendářního roku (pro rok 2021do 11.1.2021). Pokud OSVČ zahájí či znovuzahájí samostatně výdělečnou činnost v průběhu roku, může do paušálního režimu rovněž vstoupit. Nejpozději však při tomto zahájení či znovuzahájení.
Výsledná částka paušální daně za daný rok je pak snížena úměrně tomuto přerušení, což znamená, že bude odpovídat pouze měsíčním částkám po dobu, kdy byl poplatník v paušálním režimu.

V případě, že podnikatel přestane splňovat podmínky pro využití paušálního režimu daně uprostřed roku (například nechá se zaměstnat) bude muset poplatník podat za příslušné zdaňovací období standardně daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích, a v nich vyčíslit daň a pojistné. “Tedy pokud podnikatel předpokládá, že se v průběhu roku nechá zaměstnat, určitě lze více než doporučit vést evidenci (zejména příjmů), na základě, které bude možné daň správně vyčíslit,“ upřesňuje Jelínek.

2. Možnost: Živnost v období mateřské nepřeruší
Musíme vycházet z toho, že peněžitá pomoc v mateřství je dávka nemocenského pojištění, kterou pobírá (obvykle) žena v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozené dítě. Pokud se žena, jako OSVČ přihlásí k paušálnímu režimu daně a v průběhu roku nastoupí na mateřskou dovolenou, stává se příjemcem nemocenské dávky. OSVČ, která je přihlášena k paušálnímu režimu daně, je povinna platit paušální zálohy i za ty kalendářní měsíce, v nichž po celý tento kalendářní měsíc měla nárok na výplatu nemocenské dávky. Žena na mateřské jako OSVČ v paušálním režimu není osvobozena od placení paušálních záloh za tyto měsíce, pokud nepřeruší činnost,“ objasňuje Markéta Szotkowska, daňová specialistka z V4 Group.

 

 

Kontakt pro média:
Mgr. Monika Lukešová
+420 775 085 899
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

O V4 Group:
V4 Group je poradenská skupina sdružující advokáty, daňové poradce, auditory a účetní na území Visegrádské čtyřky. Svým klientům nabízí komplexní poradenské služby na jednom místě. Kromě standardních služeb lokálního charakteru skupina nabízí řešení specifických požadavků v oblasti mezinárodního zdanění, transferových cen a přeshraničních akvizičních procesů.

V4 Group působí v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku.