Schválení daně z příjmu budí rozepře už v samotném návrhu. Andrej Babiš navrhuje sazby 15 a 23 procent, kdežto Jan Hamáček v alternativním návrhu počítá s 19 a 23 procent.

„Varianta, kterou navrhuje Jan Hamáček bude bezesporu neutrálnější z hlediska výnosu státního rozpočtu. Oproti variantě Andreje Babiše více dopadne na nízko a středně příjmové vrstvy obyvatel. Hamáčkův návrh daňové zatížení oproti stávající úpravě sníží zhruba o dvě procenta, varianta Andreje Babiše pak až o necelých šest procent. To se týká zaměstnanců s měsíčními příjmy do 137 tisíc korun. Návrh Andreje Babiše působí mnohem více populisticky, protože jednoznačně uleví nízko a středně příjmovým zaměstnancům a pokud by to takto mělo být schváleno ve Sněmovně, měl by být předložen návrh, jak by vláda chtěla kompenzovat výpadek ve státním rozpočtu. Studie Vysoké školy ekonomické v Praze, která se zabývala porovnáním variant Jana Hamáčka a Andreje Babiše vyhodnotila Hamáčkovu variantu jako vhodnější, navíc je z ní patrné, že by lépe rozpohybovala českou ekonomiku,“ říká Michal Jelínek daňový expert a partner ve společnosti V4 Group.

Superhrubá mzda by se měla zrušit
Žádný jiný stát na světě nemá obdobu české superhrubé mzdy, navíc i v době jejího zavedení se mělo jednat pouze o krátkodobou změnu. I proto by bylo vhodné, aby byla zrušena, a to nejlépe tím způsobem, který by nemusel nutně znamenat zásadní snížení příjmů státního rozpočtu. V současnosti v České republice platí lineární sazba daně pro fyzické osoby ve výši 15 procent, nicméně včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění jsou mzdy zdaněny efektivně na úrovni necelých 50 procent. Vzhledem ke slevám na dani a solidární přirážce nicméně jistou progresi daňový systém zahrnuje i dnes. V případě, že superhrubá mzda by byla úplně zrušena a nastavena progrese, mohou být dopady na státní rozpočet neutrální, což je v době, kdy čelíme historicky rekordnímu schodku státního rozpočtu zásadní,“ vysvětluje Michal Jelínek.

 

O V4 Group:
V4 Group je poradenská skupina sdružující advokáty, daňové poradce, auditory a účetní na území Visegrádské čtyřky. Svým klientům nabízí komplexní poradenské služby na jednom místě. Kromě standardních služeb lokálního charakteru skupina nabízí řešení specifických požadavků v oblasti mezinárodního zdanění, transferových cen a přeshraničních akvizičních procesů.

V4 Group působí v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku.