Od nového roku nás čeká plno změn. Zajímavou novinkou je i možnost zřízení sdíleného pracovního místa pro dva zaměstnance. Je to v podstatě reakce na větší flexibilitu zaměstnanců a možnost dosáhnout tak rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Novela zákoníku práce je účinná od 1. ledna 2021.

Dvěma a více zaměstnancům se stejným druhem práce umožní rozvrhnout pracovní dobu dle jejich vlastních potřeb a potřeb zaměstnavatele, a to tak že v rámci pracovní doby je dané pracovní místo vždy obsazeno alespoň jedním z nich. Vše je na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, kterých se to týká.

Jinými slovy zákoník práce nově umožní, aby zaměstnavatel vytvořil jedno pracovní místo, o které se v rozsahu pracovní smlouvou stanovených úvazků budou dělit dva a více zaměstnanců. Ti si po vzájemné dohodě sami rozvrhnou pracovní dobu do směn tak, aby každý z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu, nejdéle však ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období,“ vysvětluje Miroslav Šperka, partner V4 Group a dodává, že tento pracovní rozvrh je potřeba zaměstnavateli písemně předložit alespoň jeden týden předem, jinak rozvržení pracovní doby určí sám zaměstnavatel.

Uzavřenou dohodu o sdíleném pracovním místě lze vypovědět bez udání důvodu s 15denní výpovědní dobou.

Novelou zavedený institut sdíleného pracovního místa by měl umožnit lepší sladění pracovního a rodinného života zaměstnance. Zaměstnavateli by pak měl dovolit efektivněji rozvrhnout pracovní doby nebo možnost vyjít vstříc zaměstnancům, kteří požadují zkrácenou pracovní dobu, ale rozvrh práce zaměstnavateli neumožňuje vytvořit pracovní místa se zkráceným pracovním úvazkem. Příkladem je provoz na směny,“ uzavírá Šperka. Teprve čas však ukáže nakolik bude tento nový institut v praxi skutečně využíván.

O V4 Group:
V4 Group je poradenská skupina sdružující advokáty, daňové poradce, auditory a účetní na území Visegrádské čtyřky. Svým klientům nabízí komplexní poradenské služby na jednom místě. Kromě standardních služeb lokálního charakteru skupina nabízí řešení specifických požadavků v oblasti mezinárodního zdanění, transferových cen a přeshraničních akvizičních procesů.
V4 Group působí v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku.