Více než pět milionů zaměstnanců nad návrhem zrušení superhrubé mzdy jistě jásá. Klesne jim totiž daň z příjmu a tím pádem se zvýší jejích čistý výdělek. Jenže státní rozpočet by tím utrpěl citelnou ztrátu, a to necelých 100 miliard ročně. Otázkou je, čím takovou díru zalepit. Druhou stranou mince může být zvýšení nějaké jiné daně, kterou lidé pocítí na svých rodinných rozpočtech.

Více se dozvíte: www.roklen24.cz