❓Je zvýšení základní sazby DPH ze stávajících 21 na 23 procent vhodným krokem ke stabilizaci státního rozpočtu?
 
Michal Jelínek,
daňový expert a poradce
 
Česká republika má dnes základní sazbu DPH na úrovni průměru EU ve výši 21 procent. Z okolních zemí nalezneme nižší, dvacetiprocentní sazbu v NěmeckuRakousku a na Slovensku, vyšší má Polsko (23 procent) a Maďarsko (27 procent). Co se týče daní z příjmů, ty máme mezi zeměmi EU spíše nižší.
 
V rámci konsolidace státního rozpočtu by vláda měla ke zvýšení některých daní zcela určitě přistoupit. O zvyšování daně z příjmů vláda mluví již několik měsíců, zvýšení DPH by tedy byl další logický krok. Zvýšením na 23 procent bychom dorovnali sousední Polsko, zároveň bychom ještě více odskočili NěmeckuRakousku a Slovensku.
 
Tyto země však mají proti Česku vyšší zdanění příjmů. Pokud chce vláda zvýšit příjmy státního rozpočtu a nechce přitom zásadním způsobem zvyšovat daně z příjmů, nic jiného než zvýšení DPH – a případně spotřebních daní – jí nezbývá. Růst základní sazby DPH na 23 procent by přitom nebyl v porovnání s okolními zeměmi nic drastického.
 
❓Jak jinak by vláda mohla upravit daňový systém, aby zlepšila stav veřejných financí?
 
Michal Jelínek,
daňový expert a poradce
 
Pokud chce vláda zlepšit stav veřejných financí, má hned několik možností, jak to provést. V porovnání s ostatními zeměmi máme poměrně nízké majetkové daně. Zejména proti anglosaským zemím jsou majetkové daně v České republice zanedbatelné.
 
Další oblastí, kde by vláda mohla hledat dodatečné příjmy, jsou spotřební daně. Jejich zvýšení se prakticky vždy projeví v okamžitém zvýšení příjmů státního rozpočtu, protože spotřebitelé na zvýšení ceny produktů zatížených spotřebními daněmi nereagují poklesem poptávky.
 
Nicméně hlavní oblast, na kterou by se vláda měla zaměřit, je změna zákona o daních z příjmů. Ten je velmi složitý, nepřehledný a plný různých výjimek. V Česku je běžné, že firmy využívají poměrně agresivní daňové plánování, což by bylo například v sousedním Německu naprosto nepředstavitelné.
Jednoduchá konstrukce daní z příjmů jak pro právnické, tak pro fyzické osoby spojená s mírným nárůstem sazeb obou těchto daní by vládě mohla přinést dodatečné příjmy do státního rozpočtu – a navíc by zlepšila podnikatelské prostředí v zemi.
 
🔊Zajímavé odpovědi dalších odborníků naleznete zde: https://1url.cz/zrnOM