📋V letošním roce nás čeká i plno právních novinek. Vybrali jsme ty, které se dotknou co nejvíce lidí. 🧐 Změny se například týkají starobních důchodů, pojistného ve veřejném zdravotním pojištění, ale i tabákových výrobků.

🔊Právní novinky okomentoval Miroslav Šperka, advokát a partner V4 Group.

Od 31.8.2022 došlo ke změně vyměřovacího základu osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění snížila platbu na zdravotní pojištění za státní pojištěnce.
„Za daného zaměstnance se neodvádí pojistné na zdravotní pojištění vypočtené ze skutečně dosažené mzdy či platu. Vyměřovacím základem takovýchto zaměstnanců je pouze částka, která přesahuje vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát (dle novely č. 260/2022 to byla od 31.8.2022 částka 11.014 Kč). Pojistné z této částky pak bylo 1 487 Kč,“ vysvětluje Miroslav Šperka z V4 Group a dodává, že se zde využije takzvaný odpočet.

👉Více se dočtete zde: https://roklen24.cz/?quick_news=pravni-novinky-2023-zmeny-v-duchodech-i-ve-zdravotnim-pojisteni&fbclid=IwAR2sd7SIicXpmvgKJnEajrZqXNzyeX-iO0nDNPUQhAYxM5dT7wG7fkPH_cM