Limit pro přihlášení k dani z přidané hodnoty se od ledna 2023 zvyšuje na dva miliony korun. Ti, co překročí dosavadní milionovou hranici v prosinci už se k této dani hlásit nemusí. Pokud firmy chtějí přestat platit DPH, musí do 8. prosince podat žádost o zrušení registrace.

"Tím bude také stávajícím subjektům s obratem nad jeden milion korun, ale méně než dva miliony korun nově umožněno reálně vstoupit do paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob pro rok 2023. Tento režim není určen pro plátce daně z přidané hodnoty," uvedlo ministerstvo financí.

Až dosud platilo, že podnikatel, který za předchozích 12 kalendářních měsíců překročí obrat jeden milion korun, je povinen do 15 dnů po měsíci, v němž obrat překročil, podat přihlášku k registraci k DPH. Od následujícího měsíce se pak stane plátcem,“ připomíná Michal Jelínek, partner V4 Group.


Více se dočtete v článku zde:  https://www.penize.cz/dph/438482-vyssi-limit-registrace-k-dph-od-roku-2023-jak-zrusit-povinnost