Komu se vyplatí od nového roku paušální daň a kdy musí hlásit příjem lidé pobírající důchod?🧐 Na všetečné i odborné otázky odpovídal na chatu Tyden.cz Michal Jelínek, partner V4 Group.

❓Dobrý den, komu se vyplatí od ledna paušální daň? Vyplatí se všem živnostníkům, nebo jen někomu?


Michal Jelínek: Paušální daň se vyplatí zejména podnikatelům a osobám, které mohou uplatňovat 40% výdajový paušál (svobodná povolání, umělci...) a 60% výdajový paušál (neřemeslné živnosti), pokud si neuplatňují slevy na dani na děti a manželku. Záleží také na výši příjmu. Jedná se o poměrně komplexní problematiku a doporučuji přechod na paušální daň konzultovat s odborníky. Při přechodu na paušální daň je totiž potřeba splnit několik podmínek, které musí být splněny po celou dobu, kdy poplatník paušální daň uplatňuje.

❓ Dobrý den, mám paušální daň, mám nárok na ten pětitisícový příspěvek na dítě? Budu muset dokládat příjmy, nebo jak to je? Děkuji

Michal Jelínek: Na jednorázový příspěvek 5000 korun na každé dítě do 18. narozenin mají nárok rodiny s hrubým příjmem do jednoho milionu korun za rok.
V rámci množících se dotazů týkající se posuzování nároku na mimořádný příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč a paušální daně upřesnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, že: Vykonávala-li osoba, která bude posuzovanou osobou podle svého prohlášení v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, bude se jí počítat jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Tzn. min. částka 18 900 Kč.


👉Celý chat si můžete přečíst zde: https://1url.cz/wrEnd