Letošní rok není na daňové a právní změny tak bohatý, jak byl ten loňský. Rok 2021 ovlivnil hlavně daňový balíček. Letos jsou ale také věci, na které by se měli připravit jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé a firmy.

Změny v pěti dílech, které vycházely v prvním lednovém týdnu, pro HN okomentovali odborníci z V4 Group Michal Jelínek, Miroslav Šperka, Markéta Szotkowská a Martina Zbončaková.

1. DÍL
Paušální daň je letos vyšší, nováčci mají jen pár dní na přihlášení. Může také ztížit hypotéku.

V prvním díle seriálu Hospodářské noviny přiblížily změny týkající se paušální daně. Na vstup do tohoto režimu totiž měli živnostníci znovu málo času, a to jen do 10. ledna. Paušální daň umožňuje podnikatelům platit stanovenou částku, kterou hradí jako daň z příjmů, ale i jako odvody na zdravotní a sociální pojištění. Podmínkou je, že podnikatel není plátcem DPH, a jeho roční obrat tedy nepřevyšuje milion korun. Nemůže být společníkem obchodní společnosti ani dlužníkem v insolvenčním řízení. Výhodou je, že pak není třeba vést daňovou evidenci, a je také minimální pravděpodobnost daňové kontroly. Podnikatel tak ušetří za služby účetního nebo daňového poradce.

Výše paušální daně se mění, a ton na 5 994 korun, což je o 525 korun více než v roce 2021. „Poplatník, který teprve zahajuje činnost, začíná platit paušální daň k počátku kalendářního měsíce, kdy začal podnikat,“ vysvětluje Martina Zbončaková, daňová specialistka z V4 Group. Nováček v podnikání se tak může k paušální dani přihlásit kdykoliv během roku. Zálohovým obdobím v případě paušálního režimu je kalendářní měsíc, platba je vždy splatná do 20. dne v měsíci. „Takže změnu trvalého příkazu by měli stávající účastníci paušální daně provést do 20. ledna, aby předešli případnému nedoplatku,“ upozorňuje Zbončaková.

„Paušální daň se nevyplatí například těm, kteří uplatňují osmdesátiprocentní výdajový paušál. Sem spadají profese, jako jsou kadeřnice, zámečníci, truhláři, řezníci, pekaři, pivovarníci, zlatníci, kováři, zedníci, klempíři, hodináři a opraváři silničních vozidel,“ říká partner V4 Group Michal Jelínek.

Více se dočtete zde: https://archiv.hn.cz/c1-67017030-pausalni-dan-je-letos-vyssi-novacci-maji-na-prihlaseni-jen-par-dni-muze-take-zkomplikovat-hypoteku

 

2. DÍL
Bonus na děti už nemá strop, vzroste sleva na poplatníka, minimální mzda i zálohy OSVČ

Ve druhém díle se HN zaměřily na daňové změny pro zaměstnance. Pro letošní rok se zvýšila minimální mzda, sleva na poplatníka, daňový bonus, ale i vyšší zálohy pro OSVČ.

Minimální mzda se v poslední době navyšuje každý rok, letošek není výjimkou. Pro rok 2022 vzroste o tisíc korun, a bude tedy dosahovat hodnoty 16 200 korun. „Česká republika patří k zemím EU s jedním s nejnižších poměrů minimální mzdy na mzdu průměrnou. Tento poměr činí 41,7 procenta. Je to právě minimální mzda a s ní logicky zaručená mzda, které chrání zaměstnance před nízkým ohodnocením,“ upřesňuje Michal Jelínek, partner V4 Group.

Daňový bonus představuje rozdíl mezi vypočtenou daní z příjmů a slevou na děti, vyplácí ho finanční úřad v případě vyměření záporné daňové povinnosti. Doposud platila omezení pro výši bonusu, ta ale pro rok 2022 končí. „Ještě v roce 2021 byla výše daňového bonusu zastropovaná na hodnotě 5025 korun měsíčně, tedy 60 300 ročně,“ vysvětluje Markéta Szotkowská, daňová specialistka V4 Group.

Více se dočtete zde: https://archiv.hn.cz/c1-67018010-bonus-na-deti-uz-nema-strop-vzroste-sleva-na-poplatnika-minimalni-mzda-i-zalohy-osvc

3. DÍL
Navýšení u stravenek i cesťáků. Trh mohou v novém roce ovlivnit i soudní pře firem s úřady

Třetí díl byl ve znamení změn u právnických osob. Vyšší cesťáky, štědřejší stravenky i daňové zvýhodnění věřitelů. Daně z příjmů právnických osob se sice v roce 2022 nemění tolik jako u osob fyzických, ale několik změn novela daňového zákona pro obchodní společnosti přece jenom přinesl.

Zajímavostí je pro letošní rok i sleva na dani za zastavené exekuce. Novela exekučního řádu nově umožňuje zastavení exekucí, pokud pohledávka nepřevyšuje částku 1500 korun bez příslušenství a pokud její vymáhání trvalo alespoň tři roky před platností novely. Věřiteli pak v takovém případě náleží náhrada ve výši 30 procent vymáhané pohledávky. „Náhradu si každý uplatní sám v podobě slevy na dani z příjmů. Výše slevy na dani tedy odpovídá výši náhrady, kterou přizná exekutor při zastavení exekuce,“ uvedl partner V4 Group Michal Jelínek. Slevu budou moci uplatnit fyzické i právnické osoby. Jde o případy, kdy exekutor bez výsledku vymáhal zmíněných 1500 korun. Věřitel si pak slevu na poplatníka, která je pro letošní rok 30 840 korun, může zvýšit o 450 korun.

Více se dočtete zde: https://archiv.hn.cz/c1-67018340-navyseni-u-stravenek-i-cestaku-trh-mohou-v-novem-roce-ovlivnit-i-soudni-pre-firem-s-urady

4. DÍL
České příjmy ovlivní globální daň a důraznější boj s přeléváním peněz mezi dceřinými firmami

Nejen v českých luzích a hájích se řeší daňové změny. Světem hýbe hlavně globální daň a změny u transferových cen.
Zisky nadnárodních digitálních gigantů jsou už několik let tématem mezinárodních debat o rozdělení daní. Přestože společnosti jako Google nebo Facebook vytvářejí své zisky po celém světě, daně platí takřka výhradně v zemi, kde mají svá sídla.

Napravit to měla takzvaná digitální daň, která měla zdanit jen velké internetové firmy. Na konci loňského roku však dostala přednost takzvaná globální daň. Jejím cílem je zdanění zisků nadnárodních společností v těch zemích, kde uskutečňují své příjmy, a ne pouze v zemích, kde mají své sídlo. „Příkladem jsou takzvané daňové ráje nebo země, kde jsou daňové systémy výrazně výhodnější než jinde,“ popisuje partner společnosti V4 Group Michal Jelínek. Příkladem může být Irsko, kde mají sídlo Facebook nebo Google.

Globální daň by měla platit od roku 2023 a bude v minimální výši 15 procent. Podle OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) by měly státy díky uzavřené dohodě získat dohromady daňové příjmy přibližně v hodnotě 150 miliard dolarů ročně. „Dohoda se vyjednávala téměř čtyři roky. Poslední státy, které s ní souhlasily, byly Irsko, Maďarsko a Estonsko. Ze 140 zemí, které byly do vyjednávání aktivně zapojeny, k dohodě nepřistoupila Keňa, Nigérie, Pákistán a Srí Lanka,“ upřesňuje Jelínek.

Původní záměr byl zavést globální daň ve výši 25 procent. Tím se měly příjmy od těchto firem do státní pokladny navýšit až o 10 procent. Většina zemí, celkem 136, se nakonec shodla na sazbě daně jen 15 procent. „Původní odhad je proto potřeba snížit. Můžeme předpokládat zvýšení příjmů z této daně asi o sedm procent,“ uvedla Markéta Szotkowská, daňová specialistka V4 Group.

Více se dočtete zde: https://archiv.hn.cz/c1-67019080-ceske-prijmy-ovlivni-globalni-dan-a-duraznejsi-boj-s-prelevanim-penez-mezi-dcerinymi-firmami

5. DÍL
Nový zákon jde po energošmejdech, sociální dávky už nejsou nedotknutelné

Poslední díl Hospodářských novin se zaměřil na právní novinky, které vznikly ještě před příchodem nové vlády a nové sněmovny.

Nově musí zprostředkovatel energií informovat spotřebitele o tom, že jedná pouze jako zprostředkovatel, a ne jako jejich dodavatel. Spotřebitelům tak bude jasné, se kterým článkem dodavatelského řetězce vlastně jednají a uzavírají smlouvu. „Ideálně by tak měl pečlivý spotřebitel chápat riziko, kterému se uzavřením smlouvy se zprostředkovatelem, a nikoliv s dodavatelem, vystavuje,“ vysvětluje partner V4 Group Miroslav Šperka.

Dále má spotřebitel možnost kdykoli vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem nebo odvolat již podepsanou plnou moc k uzavření smlouvy s dodavatelem energií. Ta navíc bude platit pouze dvanáct měsíců. „Spotřebitelé tak mohou přejít k jinému zprostředkovateli již po roce od uzavření smlouvy s tím předchozím. Dává jim to tedy v dnešní turbulentní době větší flexibilitu,“ míní Michal Jelínek, další partner V4 Group.

Více se dočtete zde: https://archiv.hn.cz/c1-67019410-novy-zakon-jde-po-energosmejdech-socialni-davky-uz-nejsou-nedotknutelne


Michal Jelínek, partner V4 Group, byl třikrát hostem České televize 

  • Od nového roku nás čekají různé změny. Mění se například výše paušální daně, zálohy na sociálním a zdravotním pojištění a minimální mzda. Více tyto novinky přiblížil živě pro ČT24 Michal Jelínek, partner V4 Group.

Celý rozhovor najdete zde: https://1url.cz/eKvRM

  • Tentokrát byl Michal Jelínek, partner V4 Group, hostem v živém vysílání Studia 6. 

Celý rozhovor si můžete pustit zde v 50. minutě: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/221411058321230/

  • Komu se vyplatí paušální daň přiblížil Michal Jelínek v Událostech České televize

Někteří živnostníci řešili, zda se přihlásit k paušální dani, či nikoliv. Čas byl však jen do 10. ledna 2022. Svůj komentář k paušální dani přidal pro Události České televize i Michal Jelínek, partner V4 Group.

Více se dozvíte zde: https://1url.cz/AKX5O