Horní limit stravného na rok 2022 oproti loňsku zvedl stát o 10 korun, a činí tak 118 korun za den. V praxi to pro firmy znamená, že ze zaměstnanecké stravenky si mohou odečíst z daní 82,60 koruny. Oproti tomu hodnota tzv. optimální stravenky pro rok 2022 vzrostla na 150 korun. Optimální hodnotou se rozumí stravenka, u které nejvíce uspoří na daních a odvodech jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé.

Ti mohou od roku 2021 poskytovat svým zaměstnancům také stravenkový paušál, tedy přímo peněžní příspěvek na stravování namísto dosavadních papírových poukázek do restaurací nebo nabitých karet.

Tento příspěvek je u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a odvodů pojistného. Maximální daňově optimální příspěvek v podobě stravenkového paušálu je 70 procent horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající pět až 12 hodin. S tím souvisí také výše stravného na pracovní cestě. I to vzrostlo z loňských 108 na 118 korun.

Jak je to s náhradou cestovného a slevou na dani za zastavené exekuce se dozvíte v dnešních Hospodářských novinách nebo zde: https://archiv.hn.cz/c1-67018340-navyseni-u-stravenek-i-cestaku-trh-mohou-v-novem-roce-ovlivnit-i-soudni-pre-firem-s-urady