Začátkem nového roku budou moci živnostníci vstoupit do tzv. paušálního režimu, tedy placení paušální daně, místo záloh na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daně z příjmu. Poprvé měli podnikatelé tuto možnost v lednu roku 2021. Příští rok se paušální daň zvýší, i tak se některým podnikatelům vyplatí. 

V případě, že se živnostník rozhodne vstoupit v rámci roku 2022 do paušálního režimu, je nutno podat předmětné oznámení správci daně do 10. ledna 2022, a to elektronicky datovou zprávou, resp. s uznávaným elektronickým podpisem, příp. písmeně na tiskopise MFČR. Poplatník, který teprve zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahájil,“ vysvětluje Martina Zbončaková, daňová specialistka z V4 Group.

Paušální daň se nevyplatí například zemědělcům a řemeslníkům uplatňující osmdesáti procentní výdajový paušál. Sem spadají například profese, jako jsou kadeřnice, zámečníci, truhláři, řezníci, pekaři, pivovarníci, zlatníci, kováři, zedníci, klempíři, hodináři a opraváři silničních vozidel,“ uvádí Michal Jelínek, partner V4 Group a dodává, že podnikatelům se šedesátiprocentním paušálem se vyplatí tato daň jen v případě, že nemají děti ani manželku a jejich měsíční příjem bude zhruba do 83 tisíc korun. Důležité je, aby podnikatelův příjem nepřekročil částku jeden milion korun.

Naopak se paušální daň vyplatí těm, kteří uplatňují čtyřicetiprocentní paušál. Mezi takové profese spadají tak zvaná svobodná povolání jako jsou advokáti, architekti, lékaři, notáři, odhadci, překladatele, soudní exekutoři, tlumočníci, veterináři a kupříkladu auditoři. Třicetiprocentní paušál se uplatňuje hlavně na příjmy z pronájmu,“ upřesňuje Michal Jelínek.

Více se dočtete v článku Paušální daň 2022: Podnikatelé si měsíčně připlatí o několik stokorun navíc