Článek na iDNES.cz se věnuje případu, kdy si pan Marek s manželkou koupili zájezd k moři. Od kolegy Marek věděl, že jejich zaměstnavatel přispívá na rekreaci svých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Zaměstnavatel mu ale odmítl peníze vyplatit. Má na to právo, když zaměstnavatel tento benefit zaměstnancům nabízí?

Příspěvek na dovolenou patří mezi zajímavé firemní benefity, musí ho zaměstnavatel poskytnout všem zaměstnancům?
Příspěvek na dovolenou může zaměstnavatel poskytnout pouze určeným zaměstnancům, nemusí ho přiznávat paušálně všem zaměstnancům. Nicméně musí respektovat zásadu rovného zacházení se zaměstnanci, kterou stanovuje zákoník práce.

Co je předpokladem, aby zaměstnavatel mohl tento benefit svým zaměstnancům nabídnout?
Pro přiznání nároku na příspěvek na dovolenou musí být stanovena určitá pravidla, a to nejlépe ve formě vnitropodnikové směrnice. Směrnice v tomto ohledu umožňují formálně dodržovat zákony, řídí každodenní činnosti na pracovišti, chrání zaměstnance i zaměstnavatele. Se zněním vnitropodnikových směrnic by měl být zaměstnanec obeznámen. To znamená, že i pan Marek by měl znát, za jakých podmínek příspěvek na dovolenou získá.

Jaké informace by měla směrnice obsahovat?
Vnitropodniková směrnice, která řídí udělování příspěvku na dovolenou, by měla obsahovat informace, kdo má nárok čerpat příspěvek, na co konkrétně a v jaké formě bude příspěvek čerpán. Zásadní informace, která by se ve směrnici měla objevit, se týká především dokladů a jejich proplácení. Proto je nutné, aby se pan Marek se směrnicí seznámil, případně si připomněl její znění.

Více se dočtete v článku na iDNES.cz.