Příspěvek na dovolenou ⛵ je příjemným letním benefitem 💰 Získat ho může překvapivě i třeba manžel nebo manželka zaměstnance. Navíc nezáleží jakou smlouvu 📑 májí mezi sebou zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřenou.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne příspěvek svému zaměstnanci poskytnout, může tak učinit ze dvou různých zdrojů. Prvním zdrojem jsou již zdaněné peněžní prostředky, ze kterých vytvořil sociální fond, který představuje účelově vytvořený fond určený k uspokojování kulturních, sociálních a dalších souvisejících potřeb zaměstnanců. Tyto peněžní prostředky již u zaměstnavatele byly zdaněny,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group.

Dalším zdrojem, ze kterého lze poskytovat příspěvek na dovolenou pro zaměstnance jsou ještě nezdaněné peněžní prostředky. „Zjednodušeně to znamená, že příspěvek na dovolenou si zaměstnavatel naúčtuje přímo do nákladů, avšak tyto náklady prohlásí za daňově neuznatelné. I když se bude na straně zaměstnavatele jednat o nedaňový náklad, může být i tak atraktivní. Pokud by totiž zaměstnavatel poskytoval příspěvek formou odměny do mzdy, podléhala by tato odměna odvodům na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance i zaměstnavatele,“ popisuje Markéta Szotkowská, daňová specialistka V4 z Group.

Více se dočtete ZDE: https://www.e15.cz/finexpert/setrime/prispevek-na-dovolenou-muze-dostat-i-rodinny-prislusnik-1382478