📢Naši odborníci z V4 Group Markéta Szotkowská, Michal Jelínek a Vladimir Bartoš budou přednášet na online konferenci Wolters Kluwer CZ na téma transferové ceny. Těšit se můžete například na novinky v této oblasti, jak probíhá daňová kontrola a na transferové ceny z pohledu správce daně.

Program bude opravdu nabitý, takže se máte se na co těšit!

Stručný obsah konference:
Finanční úřady se v rámci daňových kontrol stále častěji zaměřují na nastavení transferových cen. Průzkumy dlouhodobě ukazují, že transferové ceny jsou pro poplatníky působící ve skupině podniků nejrizikovější daňovou oblastí. Metodika stanovení vnitroskupinových cen navíc doznala ve světle pandemie Covid-19 určitých změn.

Účastníci konference, kteří nesou odpovědnost za převodní ceny ve své firmě, získají návod, jak s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a průběžně dokumentovat tyto transakce, aby se minimalizovala související daňová rizika. Naučí se, jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám a jak se připravit na případnou daňovou kontrolu.

Přihlášku a další informace naleznete zde: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/e-konference-transferove-ceny.p6207.html