Stejně jako loni došlo k posunutí daňového přiznání. Do kdy je ale potřeba podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení?

O datu, do kdy je potřeba přehledy dodat, zdravotní pojišťovny informují na svých webových stránkách. Osoba samostatně výdělečně činná je povinna doložit přehledy o zaplacených zálohách na zdravotním pojištění všem pojišťovnám, u kterých byla loni pojištěna. Nejzazší datum je pro letošní rok 2. srpen 2021. Přitom nezáleží na formě ani datu podání daňového přiznání,“ upřesňuje Michal Jelínek, partner V4 Group.

 „Stejně jako u odkladu daňového přiznání jde jen o prominutí sankcí spojených s pozdním podáním, takže ten, kdo uvedené termíny pro podání přehledů nestihne, bude platit sankce vztahující se k původnímu termínu. Původně platilo, že pokud poplatník podal daňové přiznání například v listinné podobě v termínu 1.4.2021, musí přehledy odevzdat do termínu 3.5.2021. V případě, že nestihnete podat přehledy v sankcí prostém termínu do 11. 8. 2021, resp. 30. 6. 2021, sankce poběží již od původního termínu pro přehledy, tedy od 3. 5. 2021. Stejný princip se uplatní i na poplatníky, kteří podávali daňové přiznání elektronicky. Ti měli termín na podání daňového přiznání původně stanovený na 3. 5. 2021 a s tím související termín na přehledy do 1. 6. 2021. V případě, že nestihnete podat přehledy v sankcí prostém termínu do 11. 8. 2021, resp. 30. 6. 2021, sankce poběží již od původního termínu pro přehledy, tedy od 1. 6. 2021,“ vysvětluje Markéta Szotkowská, daňová specialistka z V4 Group.

Více se dozvíte v článku na e15.cz s názvem Přehledy OSVČ: Do kdy je odevzdat? Jaké jsou sankce za nepodání?