Daňové přiznání k dani z příjmu je možné bez sankce podat o měsíc později. Čas tedy daňoví poplatníci mají v případě listinného podání do 3. května a při elektronickém podání do 1. června. Ale pozor, pokud daňové přiznání podáte, byť jen o jeden den později, sankce se vám bude počítat od 1. dubna.

Daňové přiznání musí podat leckdy i studenti a důchodci

V některých případech se vyplatí podat daňové přiznání k dani z příjmu studentům a důchodcům. Studenti nejčastěji vykonávají při studiu brigády formou dohod o provedení práce. Není však výjimkou, že pracují na hlavní pracovní poměr nebo vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Ne všechny tyto činnosti zakládají studentům povinnost podávat daňové přiznání.

Kdy musí student podávat daňové přiznání?

• Pokud pracují během jednoho měsíce současně pro více zaměstnavatelů a byla mu z příjmů od těchto zaměstnavatelů odvedena zálohová daň
• Pokud mají k příjmům ze závislé činnosti ještě i příjmy ze samostatné činnosti, kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu či ostatní příjmy vyšší než 6 000 Kč
• Obecně musí daňové přiznání podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.


Kdy musí podat daňové přiznání důchodci?

• Pokud pracují během jednoho měsíce současně pro více zaměstnavatelů a byla mu z příjmů od těchto zaměstnavatelů odvedena zálohová daň
• Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
• Starobní důchod, jakožto sociální dávka, je osvobozen od daně z příjmů. Avšak když starobní důchod přesáhne 36násobek minimální mzdy, dochází k jeho zdanění. Důchodci jejichž důchod přesahuje zmíněný limit, jsou povinni podat daňové přiznání.

 

Více se dozvíte v článku: Daně: Kdy musí podat přiznání důchodci a studenti? na e15.cz