Živnostníci, kteří se přihlásili k paušální dani, mají povinnost do 22. února zaplatit daň za leden i únor. Jak na to a jaké jsou sankce při nedodržení lhůty popsali odborníci z V4 Group Michal Jelínek a Markéta Szotkowská.

Paušální daň je splatná vždy k 20. dni v měsíci, kromě prvního měsíce, kdy osoba samostatně výdělečná do paušálního režimu vstoupila. Pokud živnostník vstoupil do paušálního režimu v lednu 2021, splatnost první zálohy se tak posouvá na únor. Paušální daň za leden a únor tedy může zaplatit najednou, a to v celkové výši 10 938 korun. Od března pak musí platit 5 469 korun měsíčně,“ vysvětluje Michal Jelínek, daňový expert a partner V4 Group.

Při nezaplacení daně počítejte s úroky z prodlení

V případě, kdy poplatník nemá dostatek finančních prostředků, není moudrou strategií nečinnost, ale doporučuji tento problém aktivně řešit. Správce daně sice nemůže u paušálních odvodů stanovit jinou výši záloh ani povolit výjimku z povinnosti placení záloh. Nicméně lze požádat o posečkání úhrady nebo o splátkování. Pokud nejde o poplatníka, který má dlouhodobě špatnou platební kázeň, správce daně takovéto žádosti s vysokou pravděpodobností vyhoví,“ vysvětluje Markéta Szotkowská, daňová specialistka z V4 Group.

Více se dozvíte v článku: Na úhradu paušální daně zbývá jen pár dnů. Za zpoždění hrozí sankce