"Pro všechny daňové subjekty se posouvá podání daňového přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí z 1. února na 1. dubna 2021. Pokud bude daňové přiznání podáno a daň silniční uhrazena do 1. dubna, žádné sankce ani úroky z prodlení nebudou finančním úřadem požadovány. Ministryně financí tak rozhodla kvůli omezení osobních návštěv finančního úřadu. Navíc lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí je prodloužena až do 1. června 2021," říká Michal Jelínek, partner V4 Group.

Více se o dalších daňových novinkách dočtete zde: https://1url.cz/Nz84b