Dlouho očekávaná novela trestního zákoníku a trestního řádu byla dne 28. července podepsána prezidentem republiky.

Novela trestního zákoníku zohledňuje nárůst minimální a průměrné mzdy v České republice za poslední roky a zdvojnásobuje proto částky určující závažnost majetkových trestných činů, například došlo ke zvýšení minimální výše škody určující hranici trestného činu z původních 5 000 Kč na 10 000 Kč.

Novela také zakotvuje možnost přeměny peněžitého trestu na trest odnětí svobody v případě, že pachatel peněžitý trest neuhradí, nebo pokud je zřejmé, že by vymáhání peněžitého trestu bylo bezvýsledné. Pokud však pachatel peněžitý trest uhradí a zároveň se nejedná o zvlášť závažný zločin, má podle novely dojít k úplnému zahlazení spáchaného trestného činu.  Novela rovněž prodlužuje lhůty k zaplacení peněžitých trestů.

Snahou zákonodárce je tak podpořit častější ukládání peněžitých trestů na úkor trestů odnětí svobody.

Novela trestního řádu mimo jiné zavádí modifikaci pravidel pro sjednání dohody o vině a trestu, kterou bude možné nově sjednat i ve fázi řízení před soudem na počátku hlavního líčení, tedy po podání obžaloby. Podaná obžaloba by také nově měla obsahovat i návrh na uložení konkrétního druhu trestu a jeho konkrétní výši. Obvinění by tímto měli větší motivaci uzavírat dohody o vině a trestu, protože by znali představu státního zástupce o navrhované výši trestu a její přísnosti.  Zákonodárce tak nesporně cíli na morální hodnoty obviněných a možnost jejich participace na jejich vlastní nápravě.