„Ošetřovné“ je dotací pro OSVČ poskytnutou Ministerstvem průmyslu a obchodu, která má za cíl kompenzovat ztrátu příjmů způsobenou nemožností podnikat v důsledku ochranných opatření proti šíření infekce COVID-19.

O „ošetřovné“ je možné žádat od 1. dubna do 30. dubna, a to zpětně za období od 12. března do 31. března 2020.

Na „ošetřovné“ ve formě dotace ve výši 424 Kč/den mají nárok OSVČ, které nemohou vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě (děti), které navštěvuje školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je mladší 13 let;
 • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19;
 • osobu (osoby), která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 (např. důchodci, postižení).

Výše uvedené platí za předpokladu, že na dítě (děti) nebo na osobu (osoby) nečerpá toto „ošetřovné“ nebo podobný příspěvek jiná osoba v domácnosti (např. partner/ka, manžel/ka). Tuto skutečnost prokazuje žadatel čestným prohlášením, které je součástí formuláře.

Aby měla OSVČ na „ošetřovné“ nárok, musí splnit tyto podmínky:

 1. musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost;
 2. musí splňovat definici malého a středního podniku (do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR);
 3. musí být zaregistrována jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě;
 4. nesmí mít žádné nedoplatky vůči FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, kraje, obce apod. a dále vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020;
 5. nesmí na ni být ke dni podání žádosti prohlášen konkurz, být v úpadku, exekuci či likvidaci.

Výše uvedené prokazuje žadatel čestným prohlášením, které je součástí formuláře.

Žádost se podává formou interaktivního formuláře na stránkách https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/, na základě něhož je vygenerována pdf žádost, kterou je možno zaslat:

 • datovou schránkou s naskenovanými přílohami (ID: wnswemb, předmět: fpmpo20);
 • e-mailem s elektronicky podepsanou pdf žádostí a naskenovanými přílohami (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., předmět: fpmpo20);
 • poštou, ve formě vytištěné pdf žádosti a s přílohami (adresa: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, předmět: "fpmpo20")

Zmíněná čestná prohlášení jsou součástí interaktivního formuláře a následně vygenerované pdf žádosti. Podepsáním formuláře s žádostí dojde automaticky i k podepsání čestných prohlášení.

Do přílohy je nutno přiložit naskenovaný originál žádosti podepsaný žadatelem (pokud je zasíláno elektronicky) a potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení ve formě originálu nebo prosté kopie. Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení si vyžádejte u dané školy/zařízení. Zašlou Vám jej elektronicky ve formě naskenovaného dokumentu.