Zaměstnavatelé budou moci využít podporu státu v souvislosti s aktuální situací, již na počátku dubna! Jako jedno z hlavních opatření vlády, které cíli na zmírnění dopadů přijatých krizových opatření v hospodářské oblasti, je i kompenzace vyplacených prostředků zaměstnancům nacházejícím se v karanténě (překážka v práci na straně zaměstnance) či zaměstnancům firem, které mají přerušený provoz z důvodu vládního nařízení (překážka v práci na straně zaměstnavatele).

O tuto bude možné žádat již v dubnu, a to za uběhnuvší březnové období.

A kdo na tyto příspěvky dosáhne?

V současnosti víme, že na tyto příspěvky dosáhnou dva typy zaměstnavatelů, a to zaměstnavatele:

A) zaměstnanců, mající nařízenou karanténu

Byla-li zaměstnanci nařízena karanténa příslušným lékařem jedná se v souladu s ust. § 191 a 192 Zákoníku práce o důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance. V období za prvních 14 kal. dní náleží zaměstnanci náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, kterou platí zaměstnavatel. Od 15. kal. dne náleží zaměstnanci nemocenská, kterou hradí stát.

B) jejichž provoz byl přerušen vládním opatřením

S účinností ode dne 14.března 2020 vláda v rámci krizového opatření o maloobchodním prodeji a službách omezila maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou prodejen, zmíněných v opatření č. 211.

Tímto vláda některým podnikatelům znemožnila provozovat jejich činnost. Právním následkem tohoto opatření bylo mimo i to, že zaměstnancům bylo znemožněn výkon jejich zaměstnání. Optikou pracovního právo se jedná dle ust.§ 208 ZP o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Zaměstnanci v tomto případě náleží náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku.

Jak podat žádost?

Žádosti se budou podávat prostřednictví úřadu práce. Avšak dodnes nebyla zveřejněna konkrétní podoba těchto žádostí. Klientům doporučujeme si pro podání žádosti připravit dokumentaci pro prokázání, že příslušné překážky byly způsobeny v souvislosti s šířením nákazy COVID – 19, jelikož toto je základní podmínka získání státní podpory.

O příspěvek je nutné žádat Úřad práce ČR. Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. V případě, že nouzový stav v České republice přetrvá, budou se moci podávat žádosti za duben na počátku května.

Výše příspěvku pak bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci, což potvrzuje i Tisková zpráva MSPV která uvádí, že: „Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.“

Výše poskytnutého příspěvku?

Dle aktuálních informací by výše příspěvku měla v případě, že se jedná o zaměstnance v karanténě činí 100% vyplacené náhrady zaměstnanci a v případě uzavření provozu 80% vyplacené náhrady zaměstnanci.