Pokud se však takto s předstihem zakoupený dárek bude obdarovanému jevit jako nevhodný, mohou právě v důsledku tohoto předstihu nastat problémy s odstoupením od kupní smlouvy a následným vrácením nevhodného dárku zpět obchodníkovi.

V případě zakoupení zboží přes internet, tedy distančním způsobem, dává zákon spotřebiteli právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží a to bez udání důvodu. Pokud tato lhůta pro odstoupení uplyne, nemá již spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy a zboží již proto nelze vrátit zpět.
Tohoto problému jsou si obchodníci vědomi, a proto začali v hojné míře nabízet možnost prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy tak, aby bylo možné vrátit nevhodné vánoční dárky i po skončení Vánočních svátků, během kterých lhůta pro odstoupení mnohdy uplyne. Prodloužení lhůty pro odstoupení je však nadstandartní službou, která je nejčastěji poskytována na základě smlouvy o poskytování služby , kterou spotřebitel může uzavřít při nákupu zboží zakřížkováním příslušného políčka nabízejícího pozdější vrácení a to zdarma nebo za drobný poplatek. Lze se setkat i s případy, kdy je taková možnost zakotvena ve všeobecných obchodních podmínkách a je tedy poskytnuta automaticky.
Vzhledem k tomu, že tato prodloužená lhůta k odstoupení od smlouvy nevyplývá ze zákona, nemá na ni spotřebitel žádný právní nárok v případě, že neuzavřel příslušnou smlouvu o poskytnutí služby nebo se taková možnost nevyskytuje ve všeobecných obchodních podmínkách. Navíc pokud je od kupní smlouvy odstoupeno v zákonné lhůtě, má obchodník zákonnou povinnost převzít zboží zpět i přesto, že již bylo rozbaleno nebo používáno. V případě vrácení zboží v prodloužené lhůtě však již takovou povinnost obchodník nemá a podmínky vrácení se plně řídí ustanoveními ve smlouvě o poskytnutí služby, případně ve všeobecných obchodních podmínkách, přičemž při jejichž nesplnění nemá obchodník povinnost zboží převzít zpět.
Jelikož se jedná o nadstavbu k zákonným právům, mohou být podmínky pro úspěšné vrácení zboží v prodloužené lhůtě libovolně upraveny obchodníkem. Z tohoto důvodu je třeba se vždy důsledně seznámit s podmínkami, za jakých může být zboží vráceno, či zda obchodník za vrácené zboží vyplatí zpět kupní cenu v penězích, nebo formou poukázky na nákup jiného zboží v jeho obchodě.