Knižní publikace přibližuje současní regulaci transferových cen v České republice, objasňuje a na příkladech vysvětluje pojmy stálá provozovna a alokace zisku na stálou provozovnu, dále pak pojmům spojené osoby a sdružené podniky, přičemž objasňuje typové transakce mezi spojenými osobami a povinnosti vést dokumentaci k transferovým cenám. Tuto publikaci vydalo nakladatelství Verlag Dashöfer.